Napájení

21.12.2008 20:30

Pří hrátkách s modelářskými servy určitě budete muset mít stejnosměrný zdroj 5V nebo 6V nebo vhodný akumulátor. Jako běžné napájení se používají 4 NiCd články se jmenovitým napětím 4,8V což je vyhovující. Může tu být problém, že postupným vybíjením akumulátorového packu klesá jeho napětí z 5,25V při plném nabytí až na cca 4,4V což by mělo odpovídat vybitému stavu. V některých aplikacích to nevadí, v jiných to vadit může. Nehledě, že při zatěžování akumulátorů napětí kolísá v rozsahu 1V a více (záleží na tvrdosti akumulátoru).
Jedna z variant je mít síťový zdroj na 220V/5V (nejlépe spínaný) , tím ovšem nevyřešíme mobilní konstrukce.
Kolísání napětí akumulátoru lze obejít použitím stabilizátoru a akumulátoru s vyšším napětím, např. 2xLiPol (jmenovité napětí 7,2V) a stabilizátor 7805, který nám dá na výstupu 5V i v situaci, kdy už baterie bude úplně vybitá. Je tu ale jeden problém, lineární stabilizátory pracují v podstatě jako proměnlivý rezistor a vzniká na nich právě takový úbytek napětí, aby výstupní napětí bylo právě v našem případě 5V. Pokud tedy baterie má 7,5V , stabilizovaný výstup 5V, je rozdíl 2,5V. Při proudu 500mA je výkonová ztráta na stabilizátoru 2.5 x 0,5 = 1,25W což je teplo, které se bez užitku vyzáří. Není to mnoho, ale je to škoda obzvlášť u aplikací napájených z akumulátorů. Jistě si dokážete spočítat účinnost takové stabilizace, při větších proudech je žalostná (v tomto konkrétním případě se 1/3 odebíraného výkonu mění na teplo).
Řešením je spínaný zdroj nebo stabilizátor, modeláři jistě znají napájení modelářských serv z pohonného aku packu. Jak takový spínaný stabilizátor může vypadat najdete na stránce Zdroj 5V/3A.


 

Vyhledávání

Kontakt

Jiří Ježerský